Rensefiskkonferansen 2020 Live Stream

Dette arrangementet inneholder digitalt innhold (livestreaming eller video on demand)
Arrangementsinformasjon

Nasjonal konferanse for alle som jobbar med rensefisk. Vert i år arrangert for femte gong.

Konferansen blir sendt på Live-stream.

Konferansen startar kl 09:30, og varer til kl 17:00. I pausane vil det verta vist video frå utstillarsalane. Det vil verta anledning til å stilla spørsmål til foredragshaldarane.

Ved kjøp av billett har ein tilgong i 30 dagar etter konferansen. Foredraga vert publiserte på våre nettsider www.rensefiskkonferansen.no i etterkant av konferansen (forutsatt at foredragshaldar godkjenner dette).